Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Tekutá výhovorka na Slovensku

Autor: 
Pavol Krištof, Anna Sámelová, Katarína M.Vadíková
Vydavateľstvo: 
TYPI UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied
Rok vydania: 
2021
Jazyk: 
slovenský
Počet strán: 
140
ISBN: 
978-80-568-0402-5
Anotácia: 

Monografia je finálnym výstupom z trojročného projektu KEGA 008TTU-4: 2019 - 2021 s názvom Prenos osobnej zodpovednosti ako modernej výhovorky a jej postmoderné riešenie. Trojica autorov z oblasti etiky, politológie a masmediálnej komunikácie v nej predkladá teoreticko-praktickú, interdisciplinárne hermeneutickú, heuristickú polemiku o stave postmodernenia zmýšľania o zodpovednosti na Slovensku. Zahŕňa do nej výsledky trojročného úsilia pri plnení grantových úloh, s čitateľom diskutuje kauzy v gadamerovskej situácii porozumenia a vyvodzuje etické dôsledky nielen pre Slovensko, ale každého, kto odvážne a úprimne hľadá orientáciu v dnešnom postmodernom svete. Pozýva čitateľa k ostražitosti a bdelosti pred nástrahami, ktoré v nej číhajú. Jednotlivé pohľady sa koncentrujú na dialogickú osobu v situácii ohrozenia tekutým zlom v postmoralitnej situácii, ktorá sa z roku 2019 na rok 2021 postupne stávala viac a viac tekutou.
Čeliť osobnej zodpovednosti v takýchto podmienkach sa ukázalo ako náročné, no zmysluplné hrdinstvo, ktoré je nevyhnutné pre budúcnosť ďalších generácií. Preto sa môže monografia čítať ako povzbudenie, že napriek závažným zisteniam o stave postmodernenia zmýšľania o zodpovednosti na Slovensku, miery destabilizácie medziľudských vzťahov, dekonštrukcii politiky a verejného priestoru, existuje stále možnosť odvážne hľadať pravdu a čeliť situácii s rozumom, svedomím a v dialogike vzťahov.

 

Cena: 
15,90 €

Objednávka

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.