Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Voľný čas a kult

Autor: 
Josef Pieper
Vydavateľstvo: 
Filozofická fakulta TU - Vydavateľstvo Minor
Rok vydania: 
2017
Jazyk: 
slovenský
Počet strán: 
128
ISBN: 
978-80-568-0015-7
Anotácia: 

„Voľný čas a kult“ je jednou z takmer päťdesiatich kníh Josefa Piepera (1904 - 1997). „Voľný čas a kult“ bol preložený do pätnástich jazykov a vyšiel v náklade viacnež milión exemplárov. Prvé vydanie bolo publikované už v roku 1948 (Kösel), no dnes je aktuálnejšie než v čase svojho vzniku. Dielo vďačí za mnohé Ernstovi Jüngerovi a jeho diagnóze sveta práce, hlavne dielu „Robotník“. Jünger bol pre Piepera rovnako ako pre Heideggera celý život inšpiráciou... Pieper sa kriticky stavia proti preceňovaniu aktivity ako takej, proti nadhodnocovaniu námahy a ťažkej práce, ale aj proti preceňovaniu sociálnych funkcií a vo voľnom čase vidí zdroj posvätného a teda kultúry... V 6. zväzku Pieperovho „Súborného diela“ vydavateľ Berthold Wald upozorňuje, že aj v očiach samotného Piepera mal tento spis strategický význam a že po roku 1945 patril k rozhodujúcim dielam usilujúcim sa ponúknuť odpoveď na duchovnú situáciu doby popri dielach ako „Dialektika osvietenstva“ od Horkheimera a Adorna, či prácach Guardiniho, Jaspersa, Ortegu y Gasseta a Plessnera.

 

Preklad do slovenčiny realizoval doc. Rastislav Nemec. Kniha vychádza pri príležitosti 25. výročia obnovenia Trnavskej univerzity v Trnave z iniciatívy humanitných odborov jej Filozofickej fakulty.