Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Vplyv orientálcov na ikonografiu rímskych funerálnych kamenných pamiatok z územia Maďarska

Autor: 
Viktória Tittonová
Vydavateľstvo: 
FF TU - Towarzystwo Słowaków w Polsce
Rok vydania: 
2014
Jazyk: 
slovenský
Počet strán: 
212
ISBN: 
978-83-7490-803-0
Anotácia: 

Prvé kontakty Panónie s východnými provinciami Rímskej ríše siahajú do polovice 1. stor. Na základe dlhoročného bádania sa potvrdilo, že výskyt orientálcov v Panónii – ako aj v celej podunajskej oblasti –, je úzko spojený so zložením a pohybom rímskej armády. Dôležitú úlohu však zohrali aj iné faktory, keďže okrem vojakov sa v provincii objavili aj ich rodinní príslušníci, východní obchodníci a remeselníci. V mnohých prípadoch sa hospodársky rozmach v Panónii spája práve s prítomnosťou orientálcov.

Východné etnické skupiny ovplyvnili predovšetkým náboženstvo, avšak do istej miery aj materiálnu kultúru miestneho obyvateľstva a zanechali stopy aj na figurálnej výzdobe funerálnych kamenných pamiatok. Predložená práca vznikla vzhľadom na chýbajúcu sumarizujúcu štúdiu o tejto problematike. Zameriava sa na analýzu a vyhodnotenie ikonografie rímskych funerálnych kamenných pamiatok v Panónii, presnejšie na území dnešného Maďarska, v ktorej sa odzrkadľuje prítomnosť prisťahovalcov z východných provincií Rímskej ríše.

Cena: 
10 €

Objednávka

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.