Skočiť na hlavný obsah

Kontakty na našu katedru

Pracovisko katedry:

Katedra etiky

Filozofická fakulta TU

Hornopotočná 23, 918 43 Trnava

+421 33 5939211

etika [at] truni.sk

 

Odkazy na sociálne siete:

Facebook - Facebooková stránka Katedry etiky 

 

Knižnica katedry Etiky:

Katalóg knižnice 

Kontaktná osoba:    Mgr. Andrea Balážová

                               andrea.balazova [at] tvu.sk 

 

Kontakty na členov katedry:

prof. PhDr. Jaromír Feber, CSc.                -   jaromir.feber [at] truni.sk

doc. PhDr. Eva Orbanová, PhD.                -  eva.orbanova [at] truni.sk