Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Mgr. Jana Mišeková

Jana Mišeková
E-mail: 
jana.misekova@tvu.sk
Konzultačné hodiny: 
utorok 9:00 – 11:00

Najnovšie publikácie

MIŠEKOVÁ, J.: Pravda ako udalosť v umení básnickom, in: Sambucus XII, Práce z klasickej filológie, latinskej medievalistiky a neolatinistiky, Trnavská Univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, Katedra klasických jazykov, 12/2018
 
MIŠEKOVÁ, J.: Protofilozofia Tyrtaia a Theognida ako prístup k filozofii praktickej starostlivosti o dušu u ranných predsókratikov, in: Sambucus XII, Práce z klasickej filológie, latinskej medievalistiky a neolatinistiky, Trnavská Univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, Katedra klasických jazykov, 12/2018

MIŠEKOVÁ, J.: SpodNás VI. - 1. vyd. - Trnava : OZ Godot projekt, 2019. - 52 s. [3AH] [print]. - ISBN 978-80-570-1117-0.