Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

prof. PhDr. Jaromír Feber, CSc.

E-mail: 
jaromir.feber@truni.sk
Konzultačné hodiny: 
piatok: 8:30 - 9:30 h., 14:00 - 15:00 h.

Vzdělání

 

1980-85: Filozofická fakulta LGU (Rusko) – filozofie

 

1986: Univerzita Karlova v Praze – PhDr. v oboru filozofie

 

1988-1992: Filozofická fakulta SpGU (Rusko) – CSc. v oboru filozofie

 

2009: Filozofická fakulta PU v Prešově – doc. v oboru dějiny filozofie

 

2017: Filozofická fakulta TU v Trnavě – prof. v oboru etika 

 

 

 

Vyučované předměty

 

Etika v kultuře

 

Antropologie v kontextu etiky

 

Politická filozofie

 

Praktická filozofie

 

Dějiny etiky

 

Metodologie vědy

 

Integrální antropologie

 

 

 

Publikační činnost – výběr

 

Vědecké monografie

 

Feber, J., Hrehová, H., Rusnák, P. Human between sacrum and profanum in Russian philosophy in 20th century. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag 2019.

 

Hrehová, H., Feber, J., Rusnák, P. Sociálno-etické motívy v súčasnej ruskej filozofii. Trnava: FF TU v Trnave 2017.

 

Feber, J., Petrucijová, J., Hauer, T. Ztraceni v terrapolis: antropologie-dromologie-víra. Krakow: TSwP 2012.

 

Feber, J., Petrucijová, J. Svět duchovní kultury (Filozofická analýza institucionalizovaných forem). Ostrava: OU v Ostravě, 2009.

 

Dolista, J., Feber, J. Filozofická antropologie. České Budějovice: VšEaRs 2007.

 

Feber, J.: Náboženská filozofie S. L. Franka (Семен Людвигович Франк). Ostrava: VŠB-TU v Ostravě 2005.

 

Kapitoly ve vědeckých monografiích

 

Feber, J. S. L. Frank v kontextu ruské filozofie. In: Ruská filozofie a její reflexe v Česku a na Slovensku / Jaromír Feber, Jelena Petrucijová a kol.. - Ostrava: VŠB-TU v Ostravě 2015.

 

Feber, J. Vztah morálky a politiky v kontextu sametové revoluce a otázka hodnocení společenského pokroku. In: Čtvrtstoletí polistopadového vývoje / Radovan Rybář, Svatopluk Novák a kol.. - Brno: Masarykova univerzita 2014.

 

Feber, J., Petrucijová, J. Relativismus a etika. In: Etika dnes: mezi sakrálním a profánním / Dolista et al.. - Ostrava: VŠB-TU v Ostravě 2013.

 

Feber, J. Morálka a etická racionalita. In: Etika dnes: mezi sakrálním a profánním / Dolista et al.. - Ostrava: VŠB-TU v Ostravě 2013.         

 

Feber, J. Morálka v kontextu kultury (ontologický aspekt). In: Etika a kultúra. Krakow: TswP 2012.

 

Vědecké studie v karentovaných časopisech

 

Feber, J., Petrucijová, J. Limits of The Ethical Training of Social Workers: Altruism Issue in The Moral Space of Proffesional Ethics. In: The New Educational Review. Vol. 42, Issue 4 (2015), s. 189-199.

 

Feber, J. O nevědecké filosofii, víře, racionalismu a transcendentální fenomenologii. In: Filosofický časopis. Roč. 57, č. 4 (2009), s. 589-597.

 

Feber, J. Věda, filosofie, racionalita, víra a rozum. In: Filosofický časopis. Roč. 56, č. 5 (2008), s. 729-737.

 

Feber, J. Metodologické poznámky nejen ke studiu ruské náboženské filosofie. In: Filosofický časopis. Roč. 55, č. 5 (2007), s. 721-738.

 

Feber, J. Teze ontologie. In: Filosofický časopis. Roč. 52, č. 3 (2004), s. 467-472.

 

Feber, J. Jak lépe rozumět Anselmovu realismu. In: Filosofický časopis. Roč. 51, č. 3 (2003), s. 491-496.

 

Feber, J. Rozum a víra - poznámky ke struktuře lidského vědomí. In: Filozofia. Roč. 57, č. 3 (2002), s. 151-162.

 

Feber, J. Morální a politická filosofie dnes: antropocentrické východisko etiky životního prostředí (metodologická analýza). In: Filosofický časopis. Roč. 48, č. 5 (2000), s. 749-763.

 

Feber, J. O „pravé podstatě“ demagogie a jejím filozofickém překonání. In: Filosofický časopis. Roč. 47, č. 2 (1999), s. 307-310.

 

Feber, J. O „pravé podstatě“ filosofie. In: Filosofický časopis. Roč. 46, č. 5 (1998), s. 833-835.

 

Feber, J. Mýtus, jazyk a kulturní antropologie. In: Filosofický časopis. Roč. 46, č. 4 (1998), s. 683-686.

 

Feber, J. Pluralita forem racionality a teleologický rozum. In: Filozofia. Roč. 52, č. 2 (1997), s. 98-105.

 

Feber, J. Antropocentrismus a etika životního prostředí. In: Filosofický časopis. Roč. 45, č. 4 (1997), s. 663-668.