Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

prof. PhDr. Jaromír Feber, CSc.

E-mail: 
jaromir.feber@vsb.cz
Konzultačné hodiny: 
piatok: 8:30 - 9:30 h., 14:00 - 15:00 h.

Pedagogická činnosť

Politická filozofie a etika

Filozofie dějin

Integrální antropologie

Dějiny současné etiky

Svět duchovní kultury

Vedecko-výskumná činnosť

Výber z publikačnej činnosti
FEBER, J.: Náboženská filozofie S. L. Franka. Ostrava: VŠB-TU, 2005, 225 s.

FEBER, J.: Metodologické poznámky nejen ke studiu ruské náboženské filozofie. In: Filosofický časopis č. 5, 2007, s. 721-739

FEBER, J., DOLISTA, J.: Filozofická antropologie. - 1. vyd. - České Budejovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2007. - 187 s. - ISBN 978-80-86708-37-9.

FEBER, J.: Věda, filozofie, racionalita, víra a rozum. In: Filosofický časopis č. 5, 2008, s. 729-738
FEBER, J.: Svět duchovní kultury (Filozofická analýza institucionalizovaných forem). Ostrava: Ostravská univerzita, 2009, 320 s.
FEBER, J.: O nevědecké filozofii, víře, racionalismu a transcendentální fenomenologii. In: Filosofický časopis č. 4, 2009, s. 589-598
FEBER, J.: Ztraceni v terrapolis (antropologie – dromologie – víra). Trnava: Filozofická fakulta TU, 2012, 112 s.
FEBER, J.: Morálka v kontextu kultury (ontologický aspekt). In: HREHOVÁ, H. a kol: Etika a kultúra.., Trnava: FF TU, 2012, s. 156 – 173

FEBER, J., PETRUCIJOVÁ, J.: Relativismus a etika. In: DOLISTA, J. et al..: Etika dnes : mezi sakrálním a profánním. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. - ISBN 978-80-248-3284-5. - S. 35-55

FEBER, J.: Vztah morálky a politiky v kontextu sametové revoluce a otázka hodnocení společenského pokroku. In: RYBÁŘ, R., NOVÁK, S. a kol.. Čtvrtstoletí polistopadového vývoje.  Brno : Masarykova univerzita, 2014. - ISBN 978-80-210-7548-1. - S. 62-84.

 

 

FEBER, J.: Sociální filozofie v metafyzice všejednoty : (filozoficko-metodologická východiska a hlavní specifické znaky). In: HREHOVÁ, H., RUSNÁK, P. (eds.) : Sociálno-etické motívy v súčasnej ruskej filozofii . Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2016. - ISBN 978-80-8082-960-5. - S. 117-193

 Aktuálne riešené granty:

1) Hlavní řešitel grantu VEGA č. 1/0375/16 Člověk medzi profánnym a sakrálnym v ruskom myslení 20. storočia

2) Spoluřešitel grantu VEGA 1/0715/16 Dostojevskij a Nietzsche v kontextoch česko-slovenskej a ruskej filozofie 19. a 20. storočia