Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Mesto Hlohovec ponúka stážový program pre študentov vysokých škôl

Mesto Hlohovec opäť ponúka stážový program pre študentov vysokých škôl, ktorí majú záujem rozšíriť oblasť svojho záujmu, spolupodieľať sa na chode mesta a získať praktické skúsenosti pre svoju budúcu kariéru. Aktuálne otvárame ponuku stáží v piatich oblastiach, ktoré sú súčasťou agendy mestského úradu a mestského kultúrneho centra. Stáž bude prebiehať v letnom semestri, v období mesiacov marec až máj 2020. Program nie je honorovaný, benefitom je však zmysluplná práca s pridanou hodnotou v tíme skúsených odborníkov.

Vysokoškoláci majú možnosť 3 mesiace pôsobiť na odbore stratégie, odbore komunikácie a vonkajších vzťahov, odbore právnom a klientskych služieb, na odbore spoločenských služieb alebo sa stať súčasťou Mestského kultúrneho centra Hlohovec. Študenti môžu prax získať v oblasti implementácie projektov či sociálnych služieb, spolupracovať na participatívnych procesoch. Budúci právnici majú možnosť realizovať sa v oblasti právnej praxe. Nadobudnúť skúsenosti úrad umožňuje aj v rámci mediálnej a vizuálnej komunikácie. Príležitosť je ponúknutá i mladým ľuďom so študijným zameraním na kultúru, umenie či filozofiu.

Viac informácií v priloženom plagáte a na web stránke mesta Hlohovec.