Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

"One week with"

Katedra filozofie FF TU v snahe o zatraktívnenie štúdia filozofie organizuje podujatie "One week with...", ktorého cieľom je hosťovanie uznávaných zahraničných expertov na pôde katedry a na FF TU. Zámerom projektu je poskytnúť študentom možnosť zúčastňovať sa prednášok zahraničných odborníkov z rozličných oblastí filozofického výskumu a zároveň obohatiť náš univerzitný priestor odborného dialógu. Súčasťou podujatia je séria prednášok v rámci študijného programu Filozofia, Kognitívne štúdiá, celofakultné či celouniverzitné prednášky, stretnutia s doktorandmi či neformálne diskusné stretnutia a workshopy.

David Ian Perret


Timothy Williamson


Alan Hájek


Paul Thagard


Fiona Macpherson


Ernest Sosa


Ronald Bon de Sousa Pernes


Peter Gärdenfors


Anthony Joseph Steinbock


Dan Zahavi