Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Oznam k doplňujúcim voľbám do zamestnaneckej časti Akademického senátu Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave - Zoznam kandidátov