Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Oznam k voľbám do študentskej časti Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave - zoznam kandidátov

Volebná komisia pre voľby do študentskej časti Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave, ktoré sa budú konať v termíne 5., 6. a 7. októbra 2021 a to v čase od 12:30 hod. do 15:30 hod., uzatvorila kandidátnu listinu. Volebnej komisii bolo doručených 10 návrhov, v ktorých kandidáti vyjadrili súhlas so svojou kandidatúrou a to menovite:

1. Bc. Timotej Birtus (Psychológia, 2. roč. Mgr.)

2. Helena Jucková (Filozofia, 3. roč. Bc.)

3. Klaudia Kočanová (Sociológia, 3. roč. Bc.)

4. Maroš Levický (Sociológia, 3. roč. Bc.)

5. Bc. Dominika Monika Koritková (Psychológia, 1. roč. Mgr.)

6. Bc. Zuzana Morongová (Psychológia, 1. roč. Mgr.)

7. Viktória Orbánová (Filozofia, 3. roč. Bc.)

8. Lujza Paljusová (Klasické jazyky, 2. roč. Bc. – Dejiny a teória umenia, 3. roč. Bc.)

9. Erika Šarlayová (Sociológia, 3. roč. Bc.)

10. Bc. Patrícia Šuhajdová (Psychológia, 1. roč. Mgr.)

 

Miestom konania volieb bude átrium v budove FF TU na Hornopotočnej ul. č. 23 v Trnave.

doc. Mgr. Lucia Nováková, PhD.
predsedníčka Volebnej komisie

 

Stiahni PDF

 

Zdroj: 
Akademický senát FF