Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Oznam k voľbám do zamestnaneckej časti Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave - zoznam kandidátov

Volebná komisia pre voľby do zamestnaneckej časti Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave, ktoré sa budú konať v termíne 5., 6. a 7. októbra 2021 a to v čase od 12:30 hod. do 15:30 hod., uzatvorila kandidátnu listinu. Volebnej komisii bolo doručených 6 návrhov, v ktorých kandidáti vyjadrili súhlas so svojou kandidatúrou a to menovite:

1. Mgr. Katarína Karabová, PhD. (Katedra klasických jazykov)

2. Mgr. Michal Kohút, PhD. (Katedra psychológie)

3. Mgr. Tomáš Kolon, PhD. (Katedra klasickej archeológie)

4. PhDr. Pavol Krištof, PhD. (Katedra politológie)

5. Mgr. Radoslava Ristovská, PhD. (Katedra histórie)

6. PhDr. Peter Žitný, PhD. (Katedra psychológie)

 

Miestom konania volieb bude miestnosť 3P1 v budove FF TU na Hornopotočnej ul. č. 23 v Trnave.

doc. Mgr. Lucia Nováková, PhD.
predsedníčka Volebnej komisie

 

Stiahni PDF

 

Zdroj: 
Akademický senát FF