Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Oznam o prijímacom konaní na externé štúdium psychológie Bc

Prijímacie konanie na externé štúdium psychológie Bc sa bude konať 20.8.2019 v miestnosti 1A1 o 8.00 hodine.