Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Oznámenie o konaní habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce Mgr. Kataríny Kolbiarz Chmelinovej, PhD.