Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Časový harmonogram konania obhajob, dizertačných, štátnych skúšok, prijímacích skúšok a promócií v akademickom roku 2016/2017

Zdroj: 
Študijné oddelenie FF

Časový harmonogram konania obhajob, dizertačných, štátnych skúšok, prijímacích skúšok a promócií v akademickom roku 2016/2017 nájdete tu.