Skočiť na hlavný obsah
Cyklus Forum Tyrnaviense pokračuje aj v LS 2021/22.
 
Na Katedru klasickej archeológie príde náš úspešný absolvent Mgr. Tomáš Kopták, PhD. (KPÚ Žilina), aby nám osobne predstavil problematiku práce na krajských pamiatkových úradoch a výzvy spojené s aktuálnou pripravovanou zmenou zákona.
 
Prednáška sa uskutoční 16.3.2022 o 11:10 prezenčne, v miestnosti 4S1 na Hornopotočnej ulici 23, v Trnave. Svoj záujem môžete avizovať cez Facebook katedry tu
 
V prípade veľkého záujmu zvážime zmenu a podujatie pripravíme hybridne.