Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Mgr. Štátne skúšky 2016/2017

Zdroj: 
Katedra psychológie

Rozpis nájdete TU