Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Oznámenie o termíne konania obhajob doktorandských dizertačných prác na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave v akademickom roku 2016/2017