Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Prezentácia nových kníh z produkcie FF TU v Trnave

Zdroj: 
Katedra klasických jazykov