Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Štátna skúška magisterského stupňa (verejne prístupný link)

Štátna skúška magisterského stupňa a obhajoby diplomových sa na našej Katedre dejín a teórie umenia konajú dňa 26. a 28. mája 2020.

Z dôvodu pretrvávajúcej pandémie formou online prenosu v rámci platformy Microsoft Teams.

Študenti sú rozdelení do dvoch skupín podľa priloženého časového harmonogramu.

Prostredníctvom nasledovných linkov je možné sa verejnej štátnej skúšky a obhajob diplomových prác zúčastniť.

I. komisia:

26.5.2020 - verejne prístupný link

28.5.2020 - verejne prístupný link

II. komisia:

26.5.2020 - verejne prístupný link

28.5.2020 - verejne prístupný link

Prílohy:
Harmonogram štátnej skúšky a obhajob diplomových prác - komisia I.
Harmonogram štátnej skúšky a obhajob diplomových prác - komisia II.