Skočiť na hlavný obsah

Odborová rada pre študijný program Klasická archeológia (III. stupeň štúdia, denná a externá forma) schválila témy dizertačných prác v akademickom roku 2022/2023 v nasledujúcom znení: 

  1. Terra sigillata v predpolí Brigetia a jej sociálno-ekonomické a historické súvislosti (školiteľ: prof. PhDr. Klára Kuzmová, CSc.) 
  2. Osídlenie Bratislavskej brány v 1. storočí (Germánske sídlisko v Bratislave-Vajnoroch) (školiteľ: doc. PhDr. Vladimír Varsik, CSc.). 
  3. Deviantný spôsob pochovávanie v antike (školiteľ: doc. Mgr. Lucia Nováková, PhD.). 

Ďalšie informácie zverejníme v roku 2022.