Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

VIII. ročník česko-slovenskej konferencie o logoterapii

Zdroj: 
Katedra psychológie

 

Srdečne pozývame na VIII. ročník česko-slovenskej konferencie o logoterapii na tému "Hľadanie odpovedí na existenciálne otázky", ktorej spoluorganizátorom je katedra psychológie FF TU. 

Konferencia sa bude konať v priestoroch Trnavskej univerzity 27. a 28. októbra 2017. 

 

Základné informácie o tejto konferencii nájdete na web-stránke Slovenského inštitútu logoterapie (SILOE): www.logoterapia.sk