Skočiť na hlavný obsah

Výuka povinne voliteľného predmetu XPOb229 Verejný a mediálny prejav s Mgr. Patrikom Hermanom bude prebiehať blokovo (pondelky) v miestnosti 3P1 od 9:30 do 12:50. Termíny výuky sú: 28.9., 19.10., 2.11., 16.11., 30.11., 14.12.
Ak bude zo strany študentov záujem domigrovať sa do daného predmetu v systéme MAIS, môžu tak urobiť prostredníctvom podanej žiadosti na študijnom oddelení FF TU, prípadne zaslanej žiadosti na e-mail vedúceho katedry do 28.9.2020.

Výuka povinného predmetu XPOb217 Lobing, ktorý zabezpečuje doc. Martin Klus, bude poslucháčom denného aj externého štúdia upresnený v dohľadnom čase.