Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

XIII. riadne zasadnutie Akademického senátu Filozofickej fakulty TU v Trnave

Zdroj: 
Akademický senát FF

Dovoľujem si Vás pozvať na XIII. riadne zasadnutie Akademického senátu Filozofickej fakulty TU v Trnave,  ktoré sa bude konať

22. marec 2017 o 12:00 hod.

v zasadacej miestnosti FF TU - 3P1 na 3. poschodí Trnavskej univerzity, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava.

(Pozvánka s programom)