Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Personálne zabezpečenie Katedry politológie

Na Katedre politológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity pôsobili počas jej 25-ročnej existencie mnohé osobnosti politickej vedy, právnej vedy, ekonómie či kultúry: prof. PhDr. Miroslav Kusý, CSc., prof. PhDr. Jan Škaloud, CSc., prof. JUDr. Alexandra Krsková, CSc., prof. JUDr. Ján Švidroň, CSc., prof. Ing. Ján Lisý, CSc., prof. PhDr. Milan Hamada, DrSc. a iní.

Vedúcimi katedry v doterajšej histórii boli JUDr. Ing. Ivan Šimko, doc. PhDr. František Bielik, CSc. a prof. PhDr. Milan Katuninec, PhD. Súčasným vedúcim je Mgr. Marcel Martinkovič, PhD.

 

Súčasné personálne zloženie katedry

 

Vedúci katedry:

Mgr. Marcel Martinkovič, PhD.

Tajomník katedry:

PhDr. Pavol Krištof, PhD.


Interní zamestnanci:

Profesor:

prof. PhDr. Milan Katuninec, PhD.

Docenti:

doc. PhDr. Martin Klus, PhD., MBA

prof. Uroš Pinterič, PhD.

Odborní asistenti:

PhDr. Tomáš Jahelka, Ph.D.

PhDr. Pavol Krištof, PhD.

Mgr. Marcel Martinkovič, PhD.

Mgr. Tomáš Zálešák, PhD.