Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Poskytovanie informácií za FF TU

doc. Dr. phil. Erik Hrnčiarik
Prodekan pre rozvoj, informačné technológie a vonkajšie vzťahy FF TU
erik.hrnciarik@truni.sk