Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Pozvánka na XIII. riadne online zasadnutie Akademického senátu Filozofickej fakulty TU v Trnave

Pozvánka na XIII. riadne online zasadnutie AS FF TU


Pre účasť na online zasadnutí senátu je potrebné:

1. nainštalovať si aplikáciu MS Teams do počítača
https://tinyurl.com/aplikacia-ms-teams

2. prihlásiť sa výlučne prostredníctvom Vášho osobného TUID čísla (nie meno a priezvisko) v podobe TUID@truni.sk a použiť identické heslo ako do Maisu/Zimbry

3. online zasadnutie bude prebiehať na tomto odkaze
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a48ae2689ff6647eab07111efe...

 

Zdroj: 
Akademický senát FF