Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Rada pre kvalitu Filozofickej fakulty TU v Trnave

1. prof. PhDr. Milan Katuninec, PhD. (predseda)

2. doc. Dr. phil. Erik Hrnčiarik (koordinátor a člen univerzitnej Rady pre kvalitu)

3. doc. PhDr. Zuzana Lopatková, PhD.

4. Mgr. Mária Dědová, PhD.

5. Ing. Jana Matejová

6. prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD.

7. PhDr. Peter Rusnák, PhD.

8. PhDr. Marián Špajdel, PhD.

9. Erik Matula (študent)

10. Petra Dragonidesová (študent)

11. Peter Chlepko (študent)