Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Séria prednášok o Olbersovom paradoxe

Katedra filozofie FF TU pozýva všetkých záujemcov na sériu prednášok o Olbersovom paradoxe, ktoré sa uskutočnia na katedre filozofie v rámci Erazmus+ mobility Dr. hab. Adama Swiezynskeho, prof. UKSW Warsaw v dňoch 11.-16. 12. 2017.

Zdroj: 
Katedra filozofie