Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Informácie pre uchádzačov

Študijné oddelenie - kontakt

Silvia Ondrišová · E-mail
Ing. Mária Kucharovičová · E-mail
Zlata Cisárová · E-mail
Tatiana Masnicová · E-mail
Telefón (033)5939387

Aktuality

Leták o možnostiach študovať na FF TU v Trnave v AR 2019/2020

 

There is currently no content classified with this term.