Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Informácie pre uchádzačov

Študijné oddelenie - kontakt

Tatiana Masnicová, e-mail: tatiana.masnicova@truni.sk
Zlata Cisárová, e-mail: zlata.cisarova@truni.sk
Mgr. Kristína Bujňáková, e-mail: kristina.bujnakova@truni.sk
Telefón +421 33/5939 387

Aktuality

Leták o možnostiach študovať na FF TU v Trnave v AR 2020/2021

 

There is currently no content classified with this term.