Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Predĺženie termínu podávania prihlášok

Vedenie Filozofickej fakulty TU v Trnave oznamuje uchádzačom, že termín podávania prihlášok bol predĺžený

do 27. 4. 2018. 

Viac informácií nájdete tu.