Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Odovzdanie bakalárskych a magisterských diplomov

Absolventi magisterského štúdia si môžu prevziať diplomy na študijnom oddelení
dňa 29.6.2020 v čase od 9:00-12:00 hod. a od 13:00-15:00 hod.
Absolventi si so sebou prinesú:
- diplomovú prácu - dvakrát v pevnej väzbe a jedenkrát na CD nosiči / práce odovzdáte na oddelení centra prvého kontaktu /
Na základe odovzdania diplomovej práce Vám môže byť odovzdaný diplom.

Absolventi bakalárskeho štúdia si môžu prevziať diplomy v aule 1A1
dňa 30.6.2020 v čase od 9:00-12:00 hod. a od 13:00-15:00 hod.
Absolventi si so sebou prinesú:
- bakalársku prácu - dvakrát v pevnej väzbe a jedenkrát na CD nosiči
Na základe odovzdania bakalárskej práce Vám môže byť odovzdaný diplom.