Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Exkurzia kunsthistorikov po Slovensku 2017 (očami študenta)

Ako je už zvykom na katedre dejín a teórie umenia, aj tento rok sa na konci letných prázdnin konala Exkurzia kunsthistorikov po Slovensku, pod vedením Ing. arch. Ivana Gojdiča. Nej sa ako povinnej súčasti štúdia zúčastnili druháci, ale tiež staršie ročník, študenti univerzity tretieho veku a aj niekoľkí absolventi. Program bol mimoriadne bohatý. Dôkazom toho je aj fakt, že sme navštívili bezmála 40 lokalít. Tento rok boli našim cieľom tri regióny a to Žitný ostrov, stredoslovenské banské mestá a Gemer. O výklad pri návšteve jednotlivých pamiatok sa postarali sami študenti, ktorí mali poctivo pripravené referáty. Tie po architektonicko-historickej stránke doplnil výklad Ing. arch. Ivana Gojdiča a po umelecko-historickej zasa výklad nášho absolventa Mgr. Petra Megyešiho, PhD. Medzi najhodnotnejšie zážitky určite patrí návšteva kostola sv. Mikuláša v Podunajských Biskupiciach, kde sme mali možnosť prezrieť si reštaurovanie nástenných malieb priamo v procese aj  s výkladom a nahliadnuť do mimoriadneho krovu z 15. storočia, v ktorom sú zamurované kamenné kvádre s rímskymi nápismi. Tiež stojí za spomenutie návšteva bývalého kláštorného kostola Nanebovzatia Panny Márie a rotundy Dvanástich apoštolov v Bíni, obe z obdobia okolo roku 1200. I keď išlo o exkurziu po Slovensku, vyšli sme aj kúsok do zahraničia, na maďarskú stranu nábrežia Dunaja, do mesta Komárom, kde sme navštívili Monoštorskú pevnosť z druhej polovice 19. storočia. Nevyhýbali sme sa ani novším objektom, pričom sme navštívili niekoľko kostolov z 20. a 21. storočia, napr. Dudince, Lovinobaňa a Liptovské Sliače. Mimo jednotlivých pamiatok boli súčasťou exkurzie aj mnohé mestá ako Modra, Banská Štiavnica, Revúca či Banská Bystrica, kde sme študovali ich urbanizmus a vlastný vývoj. Výnimočných miest a pamiatok sme videli a zažili skutočne neúrekom, no spomenúť ich všetky, by si vyžadovalo výrazne obšírnejší text. Dôležité je však dodať, že okrem umenia a architektúry Slovenska sme spoznali aj krásu a atmosféru mnohých miest, odkiaľ sme si neodniesli iba vedomosti, ale taktiež mnoho úsmevných a príjemných spomienok.

Bc. Adrián Kobetič