Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Študijné informácie katedry klasickej archeológie

Katedra klasickej archeológie ponúka tri stupne štúdia.    

Formy štúdia:

Štúdium umožní absolventovi získať prehľad o kultúrno-historickom vývoji v praveku a staroveku na našom území aj mimo neho, rozvíjať jazykové schopnosti počas štúdia, archeologickej praxe doma aj v zahraničí, exkurzií či prípravy projektov.

Výuka a prax je dopĺňaná pravidelným cyklom prednášok Forum Tyranviense, kde sa študenti každý semester stretávajú a diskutujú s expertami z oblasti archeológie aj príbuzných odborov.