Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

ŠVOČ

 17. 12. 2016 Katedra filozofie FF TU v Trnave vypisuje katedrové kolo Študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ). (viac info)