Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

CARNUNTUM - Učebné texty (pre) študentov Katedry klasickej archeológie, Trnavskej univerzity v Trnave

Autor: 
Miroslava Daňová
Vydavateľstvo: 
Katedra klasickej archeológie, Trnavská univerzita v Trnave
Rok vydania: 
2018
Jazyk: 
slovenský
Počet strán: 
71
ISBN: 
978-80-568-0168-0