Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

SPRIEVODCA ANALÝZOU ROZPTYLU V PSYCHOLOGICKOM VÝSKUME

Autor: 
Marián Špajdel
Vydavateľstvo: 
Filozofická fakulta TU
Rok vydania: 
2020
Jazyk: 
slovenský
Počet strán: 
97
ISBN: 
978-80-568-0280-9
Anotácia: 

Učebnica sa zaoberá testami analýzy rozptylu, ktoré skúmajú závislosť intervalovej premennej na jednej alebo viacerých nominálnych premenných (faktoroch) – a to predovšetkým z praktického pohľadu študenta alebo začínajúceho výskumníka, ktorý síce potrebuje porozumieť aj základnému princípu ako metóda matematicky funguje, avšak oveľa viac ho zaujíma to,  ako vybrať správny druh analýzy rozptylu, overiť, či nazbierané dáta spĺňajú základné predpoklady, a nakoniec vypočítať a predovšetkým správne interpretovať výsledok analýzy rozptylu. Z tohto dôvodu učebnica obsahuje veľa modelových príkladov štatistických úloh zameraných na analýzu rozptylu, ktoré vychádzajú z reálnych psychologických výskumov. V poslednej kapitole čitateľ nájde aj príklady na samostatné riešenie, na ktorých si môže overiť, či dokázal zvoliť správny postup a dopracoval sa ku korektným výsledkom.

Učebnica je vhodná predovšetkým pre študentov psychológie, ale môže byť veľmi nápomocná aj pre študentov iných vedných disciplín (sociológia, politológia, medicína, fyziológia a pod.).