Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Stručný úvod do fenomenológie. O fenoméne

Autor: 
Jaroslava Vydrová
Vydavateľstvo: 
Filozofická fakulta TU
Rok vydania: 
2020
Jazyk: 
slovenský
Počet strán: 
68
ISBN: 
978-80-568-0261-8
Anotácia: 

Cieľom učebného textu Stručný úvod do fenomenológie je nahliadnuť do rozmanitosti fenomenologického výskumu s ohľadom na problém fenoménu, javenia a ich podôb, no zároveň sa v tejto rozmanitosti nestratiť.

Štyri kapitoly poskytujú čitateľovi orientáciu v základných témach fenomenológie a postupne prechádzajú od dejinnofilozofického uvedenia do fenomenológie Edmunda Husserla cez rozpracovanie problému fenoménu aj u Martina Heideggera či Mauricea Merleau-Pontyho až k novším fenomenologickým iniciatívam zaoberajúcim sa napríklad súvislosťami filozofie a umenia. Za každou kapitolou nasledujú témy na uvažovanie o predstavenej problematike, ako aj výber primárnych textov na čítanie. Zámerom učebného textu je poukázať aj na inšpiratívnosť, zaujímavé rozpracovania v našom a medzinárodnom kontexte, po ktorých môže záujemca o fenomenológiu siahnuť a spoločne s ktorými sa môže vydať na vlastnú fenomenologickú cestu.