Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Učebné texty Filozofickej fakulty TU v Trnave

Informácia v kontexte filozofie a kognitívnych vied Reginald A. Slavkovský
Úvod do filozofie jazyka Reginald A. Slavkovský - Michal Kutáš
Kognitívna antropológia Jana Trajtelová
Introduction to Cognitive Science Mária Bednáriková
Introduction to Cognitive Linguistics Mária Bednáriková
Introduction to the Methodology of Science Mária Bednáriková
Foundations of Cognitive Neuroscience Silvia Gáliková
Introduction to Philosophy of Mind Silvia Gáliková
Mind in Science Silvia Gáliková
Perception Theories Andrej Démuth