Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Učebné texty Filozofickej fakulty TU v Trnave

Písomníctvo latinského stredoveku I. Erika Juríkova - Lenka Fišerová
Písomníctvo latinského stredoveku II. Erika Juríkova - Lenka Fišerová
Latinský jazyk pre medievalistov II. Katarína Karabová - Nicol Sipekiová
Latinský jazyk pre medievalistov I. Katarína Karabová - Nicol Sipekiová
Latinský jazyk pre medievalistov III. Katarína Karabová - Nicol Sipekiová
Stredoveká latinčina I. Miloš Marek
Stredoveká latinčina II. Miloš Marek
Úvod do kultúry stredoveku Erika Brtáňová
Cognitive Anthropology: Selected Issues Jana Trajtelová
Pečať a jej spoločenská úloha v stredovekom Uhorskom kráľovstve Vladimír Rábik