Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

100. rokov od vzniku Československej republiky očami politológa Dr. Jahelku

Počas minulého mesiaca, ktorý sa niesol v znamení osláv 100. výročia vzniku Československej republiky, zastupoval vo verejnom priestore Katedru politológie FF TU PhDr. Tomáš Jahelka, PhD., ktorý sa zúčastnil viacerých vystúpení v médiách (Televízne noviny v TV Markíza 30. 10. 2018, vyjadrenie v relácii TV Markíza „Reflex“), poskytol rozhovory, vyjadrenia pre tlačové agentúry či komentáre v dennej tlači (The Slovak Spectator, SITA, SME) a zúčastnil sa diskusných podujatí v RTVS (v rozhlase aj v televízii) či ako „panelista“ verejných diskusií (Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika).

Podávame správu z troch vystúpení:

Konzervatívny inštitút 24. 10. 2018

záznam: https://www.youtube.com/watch?v=kU9-3pQkhN4

Sté výročie vzniku Československa si pripomenul Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika diskusným podujatím v priestoroch bratislavského Pálffyho paláca. Pozvanie prijali literárny historik prof. Peter Zajac, poradca prezidenta republiky a bývalý veľvyslanec Slovenska v USA doc. Martin Bútora a politológ dr. Tomáš Jahelka, ktorý reprezentoval Filozofickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave. Podujatie moderovala redaktorka RTVS Soňa Gyarfášová. Diskutujúci odborníci priblížili okolnosti vzniku Československej republiky, zamýšľali sa nad jej kultúrnym a politickým charakterom, rozobrali postavenie Slovákov v rámci tohto štátu, nezabudli však ani na súčasnosť a venovali sa aj reflexii súčasného stredoeurópskeho priestoru.

RTVS, Rádio Devín 25. 10. 2018

Slovenský rozhlas a Rádio Devín pripravili pri príležitosti osláv vzniku Československa sériu verejných podujatí pod názvom Československé dni v Rádiu Devín. Počnúc koncertom Štátnej filharmónie v Košiciach cez koncert Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu a ďalšie hudobné a dramatické diela séria podujatí vyvrcholila 25. októbra 2018 podujatím Osmičková pyramída. Vrcholom tejto verejnosti prístupnej udalosti bola diskusia s pamätníkmi prvej Československej republiky, a to najmä s pani Annou Šestákovou, ktorá sa narodila štyri mesiace pred vznikom Československa. Odbornú časť diskutujúcich zastupovali český vojenský historik PhDr. Petr Švanda, CSc. a PhDr. Tomáš Jahelka, PhD. z Katedry politológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Dôležitou súčasťou daného podujatia bola aj výstava archívnych fotografií slovenských legionárov, ktoré budú súčasťou pripravovanej knihy pamätí v editorstve Tomáša Jahelku a absolventa Katedry politológie FF TU PhDr. Romana Jančigu.

RTVS, Dvojka, Večera s Havranom, 30. 10. 2018

Rozhlas a televízia Slovenska pripravili v rámci osláv 100. výročia prijatia Martinskej deklarácie viacero programov. Okolnosti vzniku tohto dokumentu, s tým súvisiaci vznik Československej republiky, pričlenenie územia Slovenska k tomuto štátu, okolnosti s tým späté, charakter ČSR, postavenie Slovákov v nej, ale aj ďalšie témy tvorili obsah diskusnej relácie „Večera s Havranom“, v ktorej vystúpili historici Mgr. Matej Hanula, PhD. z Historického ústavu SAV, doc. PhDr. Ivan Mrva, CSc. z Matice slovenskej, sociálny antropológ doc. Mgr. Juraj Buzalka, M.A., PhD. z Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK a politológ PhDr. Tomáš Jahelka, PhD. z Katedry politológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Diskusia predstavovala atraktívny formát, pretože v nej vystupovali nielen štyria rôzni odborníci z príbuzných odborov, ale reprezentovali aj v mnohých otázkach odlišné a nesúhlasné stanovisko, čo tvorilo diskusiu dynamickou a divácky atraktívnou.

Reláciu si je možné pozrieť v archíve:

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13042/171083