Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Pedagóg Katedry psychológie Mgr. Mário Schwarz, PhD. hosťom v relácii „V Samárii pri studni“

Pedagóg Katedry psychológie Filozofickej fakulty TU Mgr. Mário Schwarz, PhD. bol hosťom v relácii „V Samárii pri studni“ odvysielanej TV Lux dňa 25. 02. 2019. V diskusnej relácii sa venoval problematike syndrómu vyhorenia a kríze zo psychologického hľadiska. V diskusii sa účastníci venovali príčinám, ako i možnostiam predchádzania syndrómu vyhorenia v kontexte somato- psycho- spirituálnej osobnosti.

Link na reláciu: https://www.tvlux.sk/archiv/play/19042