Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Exkurzia študentov Katedry klasických jazykov

Trnava – Balaca – Pannonhalma. Vydarená exkurzia študentov Katedry klasických jazykov a študentov Univerzity tretieho veku študijného odboru Metamorfózy antického myslenia a kultúry

V stredu 29. mája 2019 sa uskutočnila exkurzia študentov Katedry klasických jazykov Filozofickej fakulty TU a študentov Univerzity tretieho veku do Maďarska. Prvou lokalitou, ktorú študenti UTV navštívili, bolo rímske hospodárstvo vojenského veterána v strednom Zadunajsku Villa Romana Balaca. Jeho rozloha 10 hektárov ho radí medzi významné pamiatky rímskej kultúry v strednej Európe. Súčasťou sprístupnených nálezov bol obytný komplex s charakteristickými znakmi rímskeho obydlia a lapidárium, kde si mali študenti možnosť prečítať originálne zachované latinské nápisy.

Benediktínske opátstvo v Pannonhalme, ktoré je pamiatkou UNESCO, bolo druhým objektom, ktorý si účastníci exkurzie pozreli. Opátstvo píše svoje dejiny už viac ako 1000 rokov. Súčasťou komplexu je aj katedrála sv. Martina, ktorej interiér benediktíni pred pár rokmi kompletne zrekonštruovali, pričom výrazným spôsobom využili biely kameň. Študenti mali možnosť nahliadnuť aj do jednej z najväčších historických knižníc v Európe, ktorá sa v areáli nachádza. Jej fond nielenže obsahuje viac ako 300 000 jednotiek, ale nachádzajú sa tu viaceré unikátne listiny. Dnes má v benediktínskom arcibiskupstve sídlo chlapčenské internátne gymnázium, ktoré patrí medzi výberové školy v Maďarsku.

V obidvoch lokalitách, ktoré účastníci exkurzie navštívili, podrobný výklad simultánne tlmočila dr. Nicol Sipekiová z Katedry klasických jazykov FF TU, a tak všetci zúčastnení mali možnosť dozvedieť sa zaujímavé informácie nielen o osídlení Rimanmi v okolí Balatonu, ale aj snahe benediktínskych mníchov vybudovať kláštor na Panónskom vrchu, ktorý je dodnes dominantou šíreho okolia.