Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Dr. Lucia Nováková prezentovala v Oxforde výsledky výskumu

V dňoch 09.-11.01. 2020 sa na Oxfordskej univerzite uskutočnilo stretnutie blízkovýchodných archeológov, združených v  Britskej asociácii pre archeológiu Blízkeho východu (British Association of Near Eastern Archaeology - BANEA). Katedru klasickej archeológie FF TU reprezentovala Dr. Lucia Nováková, ktorá vystúpila so spoločným príspevkom s Dr. Ahmadom Heidarim z Islamic Azad University, Birjand branch. Britská asociácia pre archeológiu Blízkeho východu je združením popredných odborníkov, ale aj nadšencov pre dejiny, archeológiu a kultúru tejto oblasti. Kladie za cieľ rozvíjať diskusiu, rozširovať aktuálne poznatky na rôzne témy a sprístupňovať ich širokej verejnosti. Prednášky sa zrealizovali v St. Cross College, Ashmoleovom múzeu a Stelios Ioannou School for Research in Classical and Byzantine Studies. Hlavnou témou konferencie boli “Kritické diskusie v archeológii Blízkeho východu,” s dôrazom na ohrozenie kultúrneho dedičstva a možnosti, ktoré prinášajú distančné metódy jeho dokumentácie.

Množstvo zaujímavých informácií priniesli príspevky venované krajinnej archeológii. Vzťah medzi životným prostredím a človekom je mimoriadne aktuálna téma, ktorá rezonuje naprieč sektorom prírodovedných i spoločenských vedeckých odborov. Príspevok Dr. Novákovej a Dr. Heidariho s názvom “Archaeological landscape of central Birjand” odznel dňa 11.01. 2020 v sekcii Archeológia krajiny. Prednesený bol v Ashmoleovom múzeu (Ashmolean Museum of Art and Archaeology), ktoré je jedným z najstarších univerzitných múzeí na svete. Predstavili sa v ňom najnovšie výsledky archeologického výskumu z provincie Južný Chorasán vo východnom Iráne. Táto oblast je veľmi zaujímavá nielen kvôli množstvu zachovaných pamiatok, ale aj vzhľadom na unikátne geofyzikálne podmienky a aridnú klímu. Súčasťou konferencie boli panelové diskusie popredných odborníkov na vybrané témy. Dňa 09.1.2020 sa diskutovalo na tému „Vzťah medzi archeológiou a kultúrnym dedičstvom Blízkeho východu” (Randolph Sculpture Gallery, Ashmolean Museum) a 10.01.2020 na tému „Vízie archeologickej metodológie na Blízkom východe” (Auditorium, Wolfson College).

Viac informácií nájdete tu: http://banealcane.org/banea/

Autor textu: Dr. Lucia Nováková
Foto: Dr. Tobias Kersten