Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

PODAJ SI PRIHLÁŠKU DO 25. AUGUSTA

Vedenie Filozofickej fakulty TU v Trnave oznamuje uchádzačom, že 

od 9. 6. 2020

bude prebiehať

DRUHÉ KOLO

prijímacieho konania. 

V Bc stupni: dejiny a teória umenia, filozofia (denná aj externá), história (denná aj externá), klasická archeológia, klasické jazyky,
politológia (denná aj externá), sociológia

V Mgr. stupni: dejiny a teória umenia, filozofia (denná aj externá), história (denná aj externá), klasická archeológia, politológia, sociológia.

Viac informácií nájdete tu.