Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Odovzdanie dizertačnej práce

K žiadosti o vykonanie obhajoby dizertačnej práce je potrebné do dátumu 31.3.2021 doložiť nasledovné:

  • 4 ks práce v pevnej väzbe
  • 15 ks autoreferátov
  • 1 x DP označená na CD v obale
  • 2 x licenčná zmluva + analytický list + protokol originality
  • zapísanie do EZP
  • aktualizovaný štruktúrovaný životopis
  • Index so všetkými zapísanými náležitosťami
  • zoznam publikačnej a inej vedecko-výskumnej činnosti
  • posudok školiteľa s vyjadrením súhlasu k obhajobe práce a návrh troch oponentov + 1 náhradníka a kontakty oponentov