Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

PRÍSTROJOVÉ TECHNIKY V PSYCHOLOGICKOM VÝSKUME 1

Autor: 
Marián Špajdel
Vydavateľstvo: 
Filozofická fakulta TU
Rok vydania: 
2021
Jazyk: 
slovenský
Počet strán: 
77
ISBN: 
978-80-568-0400-1
Anotácia: 

Vysokoškolské skriptá sú určené pre študentov doktorandského stupňa štúdia v odbore Všeobecná a experimentálna psychológia - ako učebný materiál k predmetom „Prístrojové metódy“ a „Experimentálne trendy v psychológii“. Môžu byť nápomocné aj študentom bakalárskeho či magisterského stupňa štúdia v odbore psychológia, ktorí by chceli niektoré z opisovaných prístrojových metód použiť vo výskume pre svoje záverečné práce.

Základ textu tvorí opis vybraných prístrojových metód psychologického výskumu (eyetracking, dichotická stimulácia, technika lateralitovanej prezentácie podnetov, odhad prenatálnych hladín testosterónu, meranie bioelektrickej aktivity kože a meranie prahu splynutia CFFT). Čitateľ sa oboznámi so základnými princípmi fungovania týchto metód, problematika je objasňovaná aj na príkladoch z konkrétnych psychologických výskumov, keďže autor s týmito metódami pracoval. Skriptá nemajú za cieľ poskytnúť vyčerpávajúci opis zvolených metód a techník, ale majú čitateľovi predstaviť základné a najdôležitejšie informácie o týchto metódach, aby bol čitateľ pripravený lepšie porozumieť špecializovaným odborným publikáciám o týchto metódach, ktoré sú dostupne predovšetkým v anglickom jazyku.