Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Informácie pre študentov prvých ročníkov bakalárskeho štúdia

Vážený študent, vážená študentka,

 

sme radi, že ste sa rozhodli študovať na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.

Začiatok výučby v akademickom roku 2021/2022 sa na FF TU v Trnave začína 20. septembra 2021. Rozhodnutie o priebehu výučby jednotlivých predmetov bude zverejnené pred začiatkom semestra na webovej stránke fakulty. Presný harmonogram štúdia je zverejnený na stránke fakulty - http://ff.truni.sk/harmonogram-akademickeho-roka spolu s rozvrhom http://ff.truni.sk/rozvrh-hodin.

Povinné predmety Vám budú nasunuté do systému Mais študijným oddelením, povinne voliteľné predmety, voliteľné predmety si budete môcť vybrať počas prvého týždňa výučby v zimnom semestri t.j. od 20.9.2021 do 24.9.2021. Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste si priebežne kontrolovali prijatú poštu v systéme Zimbra, kde Vám budú zasielané aktuálne informácie. V prípade otázok kontaktujte referentky študijného oddelenia.
Prajeme Vám úspešný začiatok nového akademického roka.


Vedenie FF TU