Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Informácie pre študentov vyšších ročníkov Bc., Mgr. - denné štúdium

Zaslaním dokumentov na študijné oddelenie ste si urobili zápis na štúdium v akademickom roku 2021/2022.

- Výuka v akademickom roku 2021/2022 začína 20.9.2021.

- preberanie ISIC a NoSIC známok a potvrdenia o štúdiu študenta bude prebiehať na Trnavskej univerzite, Hornopotočná 23, Trnava nasledovne:

9.9.2021 od 8.00 do 11.30 hod. - vestibul TU
Študijné programy:
- Dejiny a teória umenia Bc., Mgr.
- Etika Bc., Mgr.
- Filozofia Bc., Mgr.
- História Bc., Mgr.
- Klasické jazyky Bc.
- Psychológia Mgr.

9.9.2021 od 12.30 do 15.00 hod. - aula 1A1
Študijné programy:
- Klasická archeológia Bc., Mgr.
- Politológia Bc., Mgr.
- Sociológia Bc., Mgr.

10.9.2021 od 8.00 do 11.30 hod. - aula 1A1
Študijný program:
- Psychológia Bc.

Študent si prinesie so sebou vlastné pero!

Preukaz študenta si môžete aktivovať na prízemí rektorátu TU, alebo na väčších železničných staniciach.

Pri vstupe do budovy treba dodržiavať opatrenia COVID-19, rúško na tvári, dezinfekciu rúk.