Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Acta Moralia Tyrnaviensia III. Identita a identifikácia z pohľadu etiky a morálnej filozofie

Autor: 
Ladislav Tkáčik (ed.)
Vydavateľstvo: 
Filozofická fakulta TU
Rok vydania: 
2008
Jazyk: 
slovenský, český
Počet strán: 
144
ISBN: 
978-80-8082-187-6
Anotácia: 

Zdá sa, že dnes sa stáva osobitne významnou témou pre morálnu filozofiu. Katedra etiky a morálnej filozofie práve v súvislosti s týmto trendom, zorganizovala 30. septembra 2008 v priestoroch Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave medzinárodnú konferenciu s témou „Identita a identifikácia z pohľadu etiky“.

Jednotlivé príspevky autorov a účastníkov konferencie mapujú buď základné problémové okruhy a témy myslenia identity v kontexte súčasnej kultúry alebo sa snažia poctivo a tvorivo sprostredkovať vplyvné koncepcie vybraných autorov. Ambíciou, ktorú sa snažila konferencii vtlačiť iniciátorka jej základnej myšlienky, profesorka Helena Hrehová, je obnova silného zmyslu pre autentickú identitu. Myslíme, že táto spoločná myšlienková niť je identifikovateľná naprieč všetkými tu zhromaždenými príspevkami.

Úvodné texty Heleny Hrehovej, Jána Letza, Evy Orbanovej, Jany Kšiňanovej, Anny Klimekovej, Marty Hošťálkovej a Mariána Feduša špecifikujú a riešia zásadné filozofické koncepty identity a identifikácie osoby s ohľadom na našu súčasnú postmodernú kultúru. Príspevky Miroslava Sapíka, Petra Rusnáka, Michala Žitňanského, Josefa Dolistu, Ladislava Tkáčika a Evy Jaššovej spája snaha prezentovať koncepcie významných autorov a premyslieť ich zásadný a pretrvávajúci vplyv na tému identity a identifikácie osoby. Záverečné texty Dagmar Sabolovej–Princic, Danky Capákovej, Bohumila Chmelíka, Karola Orbana a Márie Andočovej spája taktiež základná téma, no zároveň aj teritoriálna a parciálna vyhranenosť.

Zborník, ktorý práve držíte v rukách je zároveň čiastočným výstupom z riešenia grantovej úlohy VEGA č. 1/0278/08, ktorej sa účastnia viacerí autori a členovia Katedry etiky a morálnej filozofie.

Kľúčové slová: morálna filozofia, etika, identita, identifikácia, postmoderna, kultúra

Cena: 
5.50 €

Objednávka

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.