Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Acta Psychologica Tyrnaviensia 11-12. Psychologické bádania v niektorách končiacich, pokračujúcich a začínajúcich projektoch

Autor: 
Ján Grác (ed.)
Vydavateľstvo: 
Filozofická fakulta TU
Rok vydania: 
2008
Jazyk: 
slovenský
Počet strán: 
152
ISBN: 
978-80-8082-233-0